nahoru

Městský dům kultury Sokolov

Z dějin sokolovského Hornického domu – časová osa

 

1922 – Rozhodnutí Ministerstva veřejných prací – odboru pro sociální péči hornickou o stavbě hornických spolkových domů

22.2.1923  - vybrán projektant Ing.arch.Rudolf Wels z Karlových Varů

8.10.1923-3.10.1925 – průběh výstavby Hornického domu. Stavbu prováděla firma Ing. Gustav Dittrich architekt a stavitel z Mostu a arch. František Strnad, stavitel z Prahy VII.

4.10.1925 – Slavnostní otevření Hornického domu za účasti 1000 osob, zástupců ministerstva veřejných prací, vrchního stavebního rady dr.Spinky, poslance Pohla a dalších. Majitelem je československý stát, v užívání hornických odborů. Hornický dům  byl řízen konsorciem složeným z představitelů Unie horníků falknovského revíru.

1925-1938 -  Hornický dům dějištěm hornických odborových konferencí, spolkových schůzí, vzdělávacích kursů, ale současně to bylo i společenské centrum nejen pro Sokolov (Falkenau), ale i okolí, nevyjímaje aktivity tehdejší zdejší české menšiny.

1930 – zavedení zvukového filmu

4.5.1933 Rozloučení s poslancem Adolfem Pohlem, kdy ve vestibulu stála rakev s jeho ostatky.

1938-1945 „Kreishaus“,  „Braunes Haus“ (Hnědý dům). Byty byly přeměněny na kanceláře NSDAP, DAF a NSV. Své sídlo tu měl německý Červený kříž a další instituce.

4/1945  Při náletu na Sokolov nebyl Hornický dům poškozen, pouze se tlakovou vlnou vysypaly všechny okenní výplně.

5 – 12/ 1945 byl objekt krátce využíván americkou armádou.

18. 12. 1945 Do funkce prvního poválečného ředitele jmenován Ing. Václav Kroužecký. Hornický dům se stal opět centrem kulturně-společenského dění. Vytvořil se zde prostor pro mnoho zájmových kroužků, vznikaly vlastní orchestry, ochotnické i taneční soubory, probíhala tu i divadelní představení, nejrůznější schůze, konference, školení,silvestrovské oslavy a hornické bály.

31.3.1948  navštívil Hornický dům u příležitosti přejmenování Falknova na Sokolov pozdější prezident Ludvík Svoboda.

13.6.1948 – Obnovení divadla hrou „Chudák ať má za ušima“

1950 – Budovu do vlastnictví převzal  podnik Hnědouhelné doly a briketárny a tehdy byla hodnota HD včetně pozemků ohodnocena na 50,8 milionů korun.

1965  Hornický dům se stal samostatným právním subjektem pod názvem „Hornický dům kultury a techniky“.

15. 9. 1967  zastavení provozu kvůli chystané generální opravě v částce cca 25 milionů korun. Bohužel tato renovace byla velice necitlivá a nenávratně poškodila řadů původních originálních prvků.

9.9. 1970 - ke Dni horníků byl Hornický dům opět zprovozněn  a opět plnil svou kulturně-společenskou funkci. V Hornickém domě probíhá i známý Festival politické písně.

22.8.1973 – navštívil Hornický dům u příležitosti návštěvy Sokolova tehdejší představitelé normalizace Gustáv Husák spolu s Lubomírem Štrougalem.

Listopad 1989 – Schodiště Hornického domu je svědkem Sametové revoluce -  před vchodem se zde  střídali řečníci a odehrávaly se tu bouřlivé diskuse k nové budoucnosti státu i našeho města.

10.3. 1990 Při příležitosti návštěvy Sokolova promluvil ze schodiště Hornického domu prezident Václav Havel

1991 – Generální oprava střechy

24. 3. 1994 – Hornický dům  převeden na město Sokolov a přejmenován na Městský dům kultury.

1998 -  bývalé kino  přebudováno na Městské divadlo nákladem 30.mil.Kč.

2002 – Generální oprava topení

1.12.2004 – v prostorách MDK otevřeno sokolovské infocentrum.

4.9.2006 - ukončení 1.etapy revitalizace – výměna oken,vrácení vzhledu fasády do původní podoby. Odhalení pamětní desky R.Welsovi

4.10.2010 – Oslavy 85 let od otevření Hornického domu, den otevřených dveří, otevření Hudebního klubu M v bývalém Klubu mladých.

2011 – rekonstrukce tanečních zkušeben

2015 – výročí 90 let otevření MDK, zprovoznění fontány v zimní zahradě

2016 – rekonstrukce banketního salónku

 

 

Vytvoření časové osy na základě podkladů od H. Kavkové, J. Runda a vlastních:

Michael Rund, Muzeum Sokolov  3/2012

 

 

Více info na www.mdksokolov.cz a v Sokolovském infocentru:

359 808 729, 714

Mgr. Ladislav Sedláček

Funkce: ředitel
Telefon: 359 808 712
Mobil: 777 010 826
ladislav.sedlacek@mdksokolov.cz

PhDr. Jana Fefferová

Funkce: Dramaturgyně
Telefon: 359 808 715
Mobil: 777 868 742
jana.fefferova@mdksokolov.cz

Yvonne Bereczká

Funkce: Sekretariát
Telefon: 359 808 711
Fax: 359 808 717
yvonne.bereczka@mdksokolov.cz

Adresa MDK

Městský dům kultury Sokolov
5. května 655
356 01 Sokolov
Copyright © 2021 MDK Sokolov. Created by OLIVIUS s.r.o.