nahoru

Městský dům kultury Sokolov

Strategie rozvoje cyklostezek v území Medard - Libík

   
  Pro zvětšení klikněte na obrázek, otevře se dokument ve formátu .pdf

Cyklotrasa č. 1 - Okruh po výsypkách

Trasa: Sokolov, Lomnice, Vintířov, Nové Sedlo, Královské Poříčí, Sokolov
Délka trasy: 25,1 km
Převýšení:

110 m

Mapa:

 

 

Popis:

Cílem vyjížďky je velmi zajímavá krajina ovlivněná hornickou činností. Mimo možnosti shlédnout průmyslovou těžbu hnědého uhlí v povrchovém dolu se vám naskytne uvidět jedinečný biotop, který vzniká postupnou revitalizací výsypek.

Okruh začíná u vlakového nádraží v Sokolově, pokračuje místními komunikacemi směrem na Kraslice. Po projetí Svatavy odbočíme doprava na Lomnici, ze které se vydáme směrem na Vintířov. Před Vintířovem odbočíme vpravo na Nové Sedlo. Na kruhovém objezdu v Novém Sedle se dáme doprava na Královské Poříčí a pojedeme stále po hlavní silnici. Z Královského Poříčí se vydáme podél řeky Ohře zpět do Sokolova.

Více informací o trase najdete zde - dokument je ve formátu .pdf a otevírá se v novém okně

Cyklotrasa č. 2 - Za Chlumskými loupežníky

Trasa: Sokolov, Svatava, Habartov, Lítov, Kaceřov, Chlum Svaté Maří, Bukovany, Citice, Sokolov
Délka trasy: 30,15 km
Převýšení: 144 m
Mapa:

Popis: Trasa vás povede rozmanitou krajinou, typickou pro Sokolovsko, na území, které podle pověsti ovládali loupežníci z jediného poutního místa tohoto regionu.

Začneme u vlakového nádraží a vydáme se směrem na Kraslice. Ve Svatavě odbočíme doleva směrem na Habartov trasa č. 2178. Za obcí v půli kopce odbočíme doleva na Habartov na trasu č. 2179. Pojedeme po hlavní až do Kaceřova, kde ostře zatočíme doleva směrem na Chlum Svaté Maří. Pokud Vás nepřepadnou loupežníci, můžete se vydat do Bukovan a dále do Citic. Před mostem přes řeku Ohři odbočíme doleva na Sokolov, kam se dostaneme jízdou podél řeky trasou č. 204.

Více informací o trase najdete zde - dokument je ve formátu .pdf a otevírá se v novém okně

Cyklotrasa č. 3 - Městský okruh

Trasa: -
Délka trasy: 4,5 km
Převýšení: 68 m
Mapa:

 

Popis: Že i průmyslové město plné panelových domů a průmyslových objektů může mít svoji krásu, vás přesvědčí stezka ukazující historické i přírodní zajímavosti. Cestou uvidíte, jak nesmazatelné stopy bohaté historie města, tak i současný pestrý život obyvatel.

Trasu začneme u vlakového nádraží a vydáme se směrem do centra. Kolem kostela sv. Jakuba se dostaneme na Staré náměstí, které projedeme až na konec, kde zamíříme zámeckým parkem k zámku. Proti proudu Lobezského potoka kolem krytého bazénu se vydáme po značené stezce, která nás přivede do klidné odpočinkové části jihovýchodně od města. Můžeme si trasu prodloužit až na přírodní koupaliště Michal. Stejnou cestou se vrátíme. Na křižovatce u čerpací stanice se dáme doprava a projedeme sídlištěm až k rozhledně Hard. Odtud se sjezdem vrátíme do středu města.

Více informací o trase najdete zde - dokument je ve formátu .pdf a otevírá se v novém okně

Cyklotrasa č. 4 - Okolo řeky Svatavy

Trasa: Sokolov, Svatava, Lomnice, Boučí, Oloví, Hřebeny (Hartenberk), Josefov, Sokolov
Délka trasy: 32,2 km
Převýšení: 150 m
Mapa:
Popis: Ze začátku trochu fádní trasa vám nabídne romantické údolí řeky Svatavy orámované zalesněnými kopci. Vše je korunováno tajemnou zříceninou hradu Hartenberk.

Od vlakového nádraží se vydáme po místních komunikacích napravo směrem na Kraslice trasou č. 2178. Za Svatavou pojedeme do mírného kopce mezi výsypkami směrem na Boučí č. 2182. Po několika kilometrech odbočíme doleva na Oloví, kam dojedeme krásnou lesnatou krajinou. V Oloví přejedeme železniční trať a most přes řeku Svatavu směrem na Krajkovou trasou č. 2074. V obci Dolina se dáme doleva na trasu č. 2178 směrem na Hřebeny, podél řeky Svatavy. Od hradu Hartenberk vyjedeme stoupání do obce Josefov a přes obec Svatavu se vrátíme do Sokolova.

Více informací o trase najdete zde - dokument je ve formátu .pdf a otevírá se v novém okně

Cyklotrasa č. 5 - Historická

Trasa: Sokolov, Vítkov, Hrušková, Třídomí, Nadlesí, Dvory, Loket, Svatošské Skály, Loket, Staré Sedlo, Královské Poříčí, Sokolov
Délka trasy: 54,8 km
Převýšení: 249 m
Mapa:
Popis: Trasa vás provede vyhlášenými historickými lokalitami s dvěmi perlami - Loktem, který nabídne jedinečně zachovaný hrad s historickým středem města a horou Krudum, kde lze spatřit unikátně zachované, nedávno vykopané, zbytky gotického kostela.

Trasa začíná u vlakového nádraží v Sokolově. Městskou cyklostezkou přijedete ke koupališti Michal, můžete se vykoupat nebo hned se přesunout na cyklotrasu č. 2017 do Hruškové. Po vystoupání kopce se napojíte na cyklotrasu č. 2024 směr Třídomí, kterou se dostanete až do Lokte. Okruh si můžete prodloužit na Svatošské skály po cyklotrase č. 2021. Zpět se vrátíte kolem řeky Ohře trasou č. 204 a pokračujete směrem na Královské Poříčí. Následně podél řeky Ohře do Sokolova.

Více informací o trase najdete zde - dokument je ve formátu .pdf a otevírá se v novém okně

Cyklotrasa č. 6 - Slavkovským lesem

Trasa: Sokolov, Dolní Rychnov, Březová, Kamenice, Lobzy, Vítkov, Sokolov
Délka trasy: 25,6 km
Převýšení: 355 m
Mapa:
Popis: Cyklovýlet na jih od Sokolova vás provede neobyčejně zachovalou, trochu nostalgickou krajinou hlubokých lesů, travnatých plání a divokých bystřin. Ticho s minimálním automobilovým provozem je největší devizou trasy v lokalitě Slavkovského lesa.

Tento výlet začneme od sokolovského nádraží , místními komunikacemi se dostanete do Dolního Rychnova, kde po krátkém stoupání velmi opatrně přejedete hlavní silniční tepnu E 48,49. Táhlé stoupání vás přivede na křižovatku do Lobzů a Kamenice. Okruh si můžete prodloužit návštěvou rekreační oblasti Kamenice, kde končí všechny sjízdné komunikace. Z Lobzů sjedeme kolem Lobezkého potoka zpět do Sokolova. Projedeme panelovým sídlištěm až do Těšovic a odtud zpět k začátku trasy.

Více informací o trase najdete zde - dokument je ve formátu .pdf a otevírá se v novém okně

Mgr. Ladislav Sedláček

Funkce: ředitel
Telefon: 359 808 712
Mobil: 777 010 826
ladislav.sedlacek@mdksokolov.cz

PhDr. Jana Fefferová

Funkce: Dramaturgyně
Telefon: 359 808 715
Mobil: 777 868 742
jana.fefferova@mdksokolov.cz

Yvonne Bereczká

Funkce: Sekretariát
Telefon: 359 808 711
Fax: 359 808 717
yvonne.bereczka@mdksokolov.cz

Adresa MDK

Městský dům kultury Sokolov
5. května 655
356 01 Sokolov
Copyright © 2020 MDK Sokolov. Created by OLIVIUS s.r.o.